• Home

  Welkom op de website van Riley Projectmanagement

  Riley Projectmanagement specialiseert zich in het beheren, managen en begeleiden van verschillende projecten in de bouwsector.
  RPM is opgericht in 2010 door Alvin Riley.

  Projectmanagement, planning en control

  Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.De projectmanager houdt zich sterk bezig met het organiseren, omdat alleen door het organiseren een efficiënte relatie tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) gevormd kan worden.Planning en controle zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de waan van de dag de bezigheden van de projectorganisatie gaat bepalen. Een goede planning geeft doel en richting aan de verschillende activiteiten terwijl controle de voortgang bewaakt en corrigerende maatregelen mogelijk maakt.
  Mensenwerk

  Managen is de kunst om zaken door mensen gedaan te krijgen. Het kan ook omschreven worden als het proces om de juiste zaken gedaan te krijgen binnen een projectorganisatie. De projectmanager stuurt die organisatie aan.Wij omschrijven projectmanagement vooral als het werken met mensen. Om op deze manier een omgeving te creëren die een effeciënt, maar vooral ook effectief, gebruik van de mogelijkheden van een projectorganisatie bevordert.

  23.354 Responses to Home