• Stadsvernieuwingsprojecten

    Stadsvernieuwingsprojecten

    Corporatie Waterweg Wonen
    Projectnaam Herstructurering Holy Zuidoost
    Ingreep Herstructureing gehele wijk
    Periode voorbereiding / oplevering 2004 – 2010
    Architect Diversen
    Projectomschrijving Holy-Zuidoost is een vroeg naoorlogse wederopbouwwijk. De wijk is ruim opgezet met veel groen en kent een zeer diverse bebouwing. Holy-Zuidoost bestaat bijna volledig uit huurwoningen, vooral in het goedkopere segment. De wijk maakt een grote verandering door, het duurdere marktsegment krijgt een plek in de wijk. Grootschalige onderhoudsingrepen, renovatieprojecten en enkele sloop/nieuwbouwopgaven realiseren deze verandering. In de periode 2005 – 2010 zijn 9 projecten uitgevoerd en hebben 1493 woningen een renovatie- of (groot)onderhoudsingreep ondergaan. Na 2010 vindt sloop/nieuwbouw plaats.

  • 1. Groot onderhoud STW portiekwoningen

    2. Groot onderhoud PMS galerijwoningen

    3. Groot onderhoud Wissing egz woningen

    4. Groot onderhoud De Laat egz woningen

    5. Renovatie Zwaluwenlaan Even

    6. Renovatie Zwaluwenlaan Oneven

    7. Renovatie Koninginnelaan Hoog

    8. Renovatie Koninginnelaan Laag

    9. Casco Renovatie Toekomst Zuid

  • 23.518 Responses to Stadsvernieuwingsprojecten