• Projecten

  Renovatie

  Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw. Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen.

  Stadsvernieuwing

  Stadsvernieuwing is de term die wordt gebruikt voor het proces van renovatie en/of sloop-nieuwbouw in stedelijke achterstandsgebieden in Nederland.

  Een bekend voorbeeld is Hoog Catharijne in Utrecht, waarvoor een woonwijk is gesloopt om aan bouwgrond te komen. De tegenbeweging van bewoners die ijverden voor kleinschaliger bouwen voor de buurt begon in oude wijken in de grote steden, zoals Crooswijk in Rotterdam en de Dapperbuurt in Amsterdam. De stadsvernieuwing is uit deze tegenbeweging ontstaan en werd onder invloed van de progressieve politiek van die tijd in heel Nederland gemeengoed. Als doelstelling van stedelijke of stadsvernieuwing wordt vaak verbetering van de leefbaarheid genoemd. Analyse van diverse leefbaarheids- en andere onderzoeken wijst namelijk uit dat belangrijke oorzaken van een als gebrekkig ervaren leefbaarheid lang niet altijd zitten in de technische kwaliteit van de woningen. Het huidige beleid gericht op de Stedelijke Vernieuwing wordt gevormd door het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wat de uitwerking is van de Fysieke pijler van het Grotestedenbeleid.

  23.380 Responses to Projecten